Uppdragsgivare

Einar Mattsson

Uppdragsår

2014

Klockarbacken

I Huddinge centrum fick vi uppdraget att rita två punkthus som gav förutsättningar för bostäder och verksamheter för centrumändamål (såsom butik, café, kontor). En omsorgsfull gestaltning gav ett tillskott till den urbana miljön. Planområdet omfattade även områden med allmän plats; en delsträcka av Sjödalsvägen samt en del av den angränsande skogsparken.