Uppdragsgivare

Mecon bygg AB

Uppdragsår

2015

Tyresö

Förslaget lägger stor vikt vid att, på ett innovativt sätt, släppa in naturen i området. Fasadutformning med reflekterande ytor, husens placering och anpassning till höjderna är förslagets styrkor.


Tyresö kommun