BIM-processer

Vi kan BIM-processer. Aedis har genom åren varit med och skapat det vi idag kallar BIM-filosofi. BIM är egentligen inget nytt men sättet på vilket det idag i högt tempo bryter igenom i digitaliseringens framfart gör att det behövs någon som förstår både karta och kompass.

Vi är digitala orienterare som kan hjälpa dig att göra verklighet av det många pratar om. Genom att se enkelheten och hitta störst nytta först säkerställer vi att ni inte bränner pengar på fel tänk.

Många pratar BIM och många påstår sig kunna, men alltför få tar ansvar i frågan. Det finns en anledning till att man inte kommit längre. Standarder, förlegade systemtänk och tröga strukturer gör att den verkliga nyttan med BIM stannar av och blir en “digital wash”, där det som minst behövs. Vi har väntat för länge.